Pikkä aigu traumapunktin tüütänü Urmi Aili tulõtas miilde, määndsit juhtumiisi meditsiinitüün ette om tulnu.

Pini puri nõna lühembäs

 
Tuud um ammu tähele pantu, et pini ei kannahta viinahaisu. Läts’ miis sis uma pini mano pur’on pääga ja naas’ tedä vastakarva ilestämä. A pinile tuu es miildü. Karas’ õkvalt peremehele nõnna kinni ja haugas’ otsast tükü vällä.

Miis tull’ suurõ ikuga arsti mano. Mis nüüd saa, mu illos nõna lännü. Panti sis haigõmajja ja parandõdi nägo är. Perän es saa midägi arvo, nii häste oll’ kõrda tettü. Nõna oll’ õnnõ veidükese lühemb. Nigu olõssi ilukirurgi man käünü.

Topõlttrauma

 
Miis naas’ saega uibul ossõ harvõndama. Altpuult saiõ häste, a korgõmbalt es küünü. Nõstsõ sis sae üles näo kottalõ ja lõigas’. A oss sattõ alla ja leie mehele õkvalt sae näkko, nägo lahki. Ja oss sattõ mehe pääst nii lähkült müüdä, et võtsõ kõrva kah üten.

Nii juhtus, ku olõ-i mõistust pään. Saagõ tohe-i kunagi korgõlõ nõsta ja tuu um jo kah tiidä, et oss satas iks allapoolõ. Õnnõs umma meil hää kirurgi: nä parandiva näo är ja umbliva kõrva kah pää külge tagasi.

Pur’on naanõ

 
Tuudi kiirabiga väega pur’on naanõ, kes oll’ katlamajast leütü. Oll’ tõõnõ millegi vasta nii sadanu, et puul päänahka valla. Nigu olõssi indiaanlasõ tahtnu skalpi võtta. Arst ummõl’ tuu hiussidõga naha pää külge kinni tagasi ja küsse, kas kostki viil midä vika sait. Tuu pääle leie naanõ paltu hõlma vallalõ ja ütel’, et kae no esi, tohtriherrä, mis mul viil viga um. A paltu all olõki es muud nätä, ku üleni nõginõ pal’as naasõiho.

Tohtri küsümise pääle, mille tä hinnäst nii är määrnü om, vastas’ naanõ, et tahtsõ bikiinivõistlusõlõ minnä.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit