Keväjä omma inemise iks ummi kodoteiega hädän: ei päse muast läbi ka mitmõsaa hobõsõ jõuga massina. Aastakümnide iist saadi hädäst üle üte hobõsõ jõuga.

Täämbädse vana pildi om tennü 19. mahlakuul 1963 piltnik Ojandu Alfons. Pildi pääl istus kuurma otsan Varstu sovhoosi Roosa osakunna nüsjä-kar’atalitaja Aliece Ilme ja juht söödäviläga vangõrd vidävät hobõst kar’alauda poolõ. Kõrval kõndva timä tüüseldsilidse Pressi Salme ja Kenderi Salme. Nimä läävä kah kar’alauda poolõ, kuurma om jo vaia maaha laati ja eläjile süvvä anda. Nimä vankri pääl ei istu – tüüeläjät hoiti ja prooviti ekämuudu timä vidämise vaiva vähämbäs tetä. Ja tiid tull’ kah iks hoita!

Ruusmaa Arthur, Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja


Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit