Luudusõst saadu hädä

 

Pini purõminõ

Ku pini vai kass purõ ja umanik um nätä, sis piät küsümä umanigu nimme ja aadrõssi. Tuud um vaia, et eläjäl saasi 10 päivä silmä pääl pitä. Ku 10 päävä peräst um elläi terve, ei piä kannahtanulõ marutõvõvastast süsti tegemä. Inemisega seeni viil midägi ei juhtu. Eläjide purõmishaava läävä inämbältjaolt põlõtikku. Parõmb olõssi minnä näidega arsti mano. Arsti man täüdetäs nakkuskabineti papõr, kohe um vaia märki ka andmõ umanigu kotsilõ. Sis um hää, ku nimi ja aadrõss umma tiidä.

Tsusat haav

Ku olõti saanu haava vai millegagi kätte vai jalga tsusanu, sis um oht saia teetanusõnakkus. Latsõ, kes umma kõik uma vaktsiniirmise sündümisest kooni 16. eloaastani kätte saanu, umma kooni 26. eloaastani (üten arvatu) teetanusõ vasta är vaktsineeritü. A kes umma joba üle 26 aasta vana, nuu piät vahtsõst teetanusõ anatoksiini süsti saama.

Puuk

Ku levvät uma iho päält puugi, kes jo suist pite naha külen kõvva kinni, sis edimäne asi um tä vällä käändä. Kõgõ parõmb um tarvita klemme vai apteegin müügil olõvit puugi võtmisõ pintsette. Ku midägi käeperäst ei olõ, sis aja puugilõ naha lähküst küüdse taadõ ja tõmba är. Tuu, ku mõni suis sisse jääs, um väikumb kah’o, ku puuk kavvas verd imemä jääs. Suisõ peräst ütsindä ei piä tohtri mano minemä, tuu kuios esi är ja satas vällä.

Rästigu salvaminõ

Ku saati rästigu käest salvada, sis tulõ haigõ kotusõ pääle külmä panda ja õkvalt tohtri mano tervüsekontrolli minnä.

Hüürläse tsuskaminõ

Ku hüürläne tsuskas, sis nuu, kes umma muido kah allergilidse, piät õkvalt tohtri mano minemä. Muido võiva saia eloohtligu anafülaktilidsõ šoki.

Mehilädse tsuskaminõ

Ku mehiläne tsuskas, sis tulõ lihtsäle külmä pääle panda.

Hainakihvtitüs

Väiku latsõ topva kõiki asjo suuhtõ. Kül puu- ja lillilehti ja hainakõrsi, millest mõnõ võiva kihvtidse olla ja allergiat tekütä. Ku um nätä suu ümbre punõtust vai lätt lats üle iho kuplõ täüs (nigu olõssi nõgõsõkõrvõtus), sis tulõ timäga kipõstõ tohtri mano minnä.

Urmi Aili

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit