Kirota edesi hätist, miä võiva ette tulla, ja anna soovitusõ, midä hädä kõrral tetä.

Kaalavalu

Ku lätsit õdaku terve kaalaga magama ja hummoku virgut valutava kaalaga, sis või olla kats põhjust:

• pääalonõ vai asõnd um halv olnu ja olõt kaala är maganu;
• olõt külmä saanu ja kaalasoonõ umma valusa.

Mõlõmbal juhul tulõ panda pehme sall ümbre kaala, anda rahhu ja uuta kats-kolm päivä, kooni valu esi är kaos.

Kaalaradikuliit

Lisas inne kõnõldulõ või kaal vallus olla radikuliidist, mis teküs elo joosul kaala kuurmavast vai sundasõndist tüü man. Kaalaradikuliidi kõrral või valu närve pite minnä ka päähä ja kässi sisse. Abis võtta valurohto ja ku ei avita, sis minnä peretohtri mano.

Olajakk

Olajakk või hätä tetä vanõmban iän kulumisõ ehk artriidi peräst. Abis tulõ võtta valurohto ja kätt olast kaemalda valulõ liiguta. Ku ei liiguta, või olg kinni jäiä ja sis um valu viil suurõmb.

Rangluumurd
Rangluumurd tulõ inämbähe rattaga maaha sadamisõl.

Abis tulõ käsi kolmnukkräti vai salliga kaala panda ja tohtri mano minnä.

Olatrauma

Ku satas nuur inemine, sis teküs inämbältjaolt olajaku nihestüs, tuu tähendäs, et olg tulõ umast pesäst vällä.

Abi. Ei massa kätt rätiga kaala panda, selle et tuu um väega vallus. Tulõ uma terve käega haigõst käest kinni hoita ja tohtri mano minnä, et saassi jaku vahtsõst paika tõmmada.

Ku satas vana inemine, sis lätt olavarrõluu katski.

Abi. Panda käsi lõdvalt räti vai salli pääle ja kaala. Ei tohe kätt korgõlõ nõsta. Olavars piät ripma, muido võit luuotsaga veresoonõ katski tetä.

Künnärpääjakk ja käejakk

Ku käe pääle satat, sis või künnärpääjakk katski vai paigast är minnä ja käejaku võiva kah katski minnä. Käejakkõ um kats tükkü:

• kodarluu, mis um pässäpuulnõ;
• küünärluu, mis um väiku sõrmõ puulnõ.

Niisama või lüümise vai sadamisõ peräst saia peo- ja sõrmõluiõ murru.

Egäl juhul, ku um nätä, et käsi um kõvvõr, paistõn vai valtas, tulõ minnä arsti mano vai kutsu abi.

Piä meelen! Traumahaigõ ei süü ega juu inne, ku arst lupa! Ku um vaia narkoosi ala panda, sis piät mago tühi olõma. Muido nakkat ossõlõ ja võit är läppüdä.

Urmi Aili

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit