Pää-hätist

Inemise pään um kõgõ õrnõmb kotus kukro, kon om väikuaju ummi tähtside keskuisiga. Kõgõ sakõmba päähädä umma löögi vasta pääd, kas nimme vai kogõmalda, ja maahasadamisõ.

Ku inemine satas näütüses kukruga iä pääle, täl um vallus ja halv olla, süä lätt kur’as ja tä nakkas ossõndama, kõrvast vai nõnast tulõ veresegust vedelikku ja silmäterä umma erinevä suurusõga, sis piät õigõ kipõstõ arsti mano jõudma vai kipõabi kutsma. Sis või olla tegemist kukroluu murru vai koljualodsõ verevalumiga.

Ku kaklusõn lüvväs vasta näko (nõnna) ja inemine satas kukroga vasta maad, sis harilikult saa tä nõnaluumurru, mille puhul juusk nõnast pall’o verd. Ku nõna um kõvvõr ja röntgenipilt näütäs kah murdu, tulõ minnä kõrva-nõna-kurgukliinikuhe nõnna sirgõs säädmä. A tuu man ei tohe meelest laskõ kukro pääle sadamist ja hindä tervüse pasmist.

Esmaabis tulõ panda haigõlõ kotusõlõ külmä pääle ja käändä vikasaanu küllüle, et är hoita ossõndamisõ puhul lämbumist ja nõnaverejoosu puhul vere allaniildmist, mille peräst nigunii vällä ossõndat.

Ku saat löögi vasta hambit vai alalõvvaluud ja päält tuud um vallus süvvä vai ei saa suud tävvelikult kinni panda, sis või olla tegemist alalõvvaluumurruga. Säändsel puhul tulõ minnä arsti mano ja tetä röntgenipilt. Ku jättä arsti mano tulõk ildas, sis mõnõ päävä peräst lätt suu põlõtikku ja nakkas haisama. Ku um mõni hammas vällä sadanu, sis tulõ tuu kõgõ üten võtta. Inämbältjaolt saa hamba edimädse päävä joosul tagasi panda.

Ku um silmäviga, sis ei tohi sukugi uuta ja tulõ kipõstõ silmäarsti mano minnä. Ku um määnestki ainõt silmä lännü, sis esmaabis loputa silmä hulgõ leüge viiga.

Ku um kõrv pää külest valla vai är tulnu, sis tulõ tuu niisama üten võtta, et saassi tagasi ummõlda.

Ku um tekkünü pää- vai näohaav, sis tulõ kõgõ umblõma minnä. Eski, ku näo pääl um 1 cm haavakõnõ. Tuu kas ummõldas vai pandas stripi vai haavaliimiga kinni.

Haava puhul tulõ pall’o verd, esieränis pääst. Sis tulõ esmaabis kõgõpäält verejuusk kinni panda: vaota haava kotusõ pääle üts vai mitu pinderulli ja tihedähe ümbre pää kinni köütä. Ei olõ mõtõt naada pindet valla harotama ja ümbre pää kerimä.

Ku inemine um korgõlt alla sadanu vai liiklusavariin olnu, sis um oht, et ka kaal um vika saanu ja jakk katski lännü. Säändsel juhul ei tohe pääd nõsta ilma kaala tugõmalda. Kimmähe piässi tarvitama kaalakraed. Ku esi ei mõista ja asi ei olõ eloohtlik, sis las tohtri toimõndasõ esi kaala man. Muido võit kogõmalda tetä jakumurru kõrvalõ säläaju pitsitüse, mis või tuvva üten hälvähtüse.

Är unõhtagu, et kipõapi saat kutsu numbri 112 päält ja mürgistüisi kotsilõ küssü numbri 16662 päält.

Urmi Aili

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit