Niipall’o ku ma olõ tuud meditsiinioppust saanu ja tüü man nännü, taha mõnda tähtsämbät asja jaka. Kõgõpäält – inemine ku üts terve.

Inemine püsüs pistü teno umilõ luiõlõ. Ülevält alla. Pääluu, kon sehen um pääaju. Edesi tulõ säidse kaala ruudsjakku, 12 rinna ruudsjakku, viis nimesside ruudsjakku ja neli-viis alaotsa ruudsjakku. Ruudsjakkõ sehen um kanal, kon um säläaju. Sisekunda kaitsva küleluu ja vaagna.

Ülevält katõl puul nakkasõ rangluu, edesi olajakk, olavarrõluu, künnärjakk, künnär- ja kodarluu, randmõjakk, peoluu ja sõrmõluu jaku.

Niisama nakkasõ katõl puult vaagnat puusajakk, reieluu, põlvõjakk, seere- ja pindluu, hüppejakk, labajalaluu ja varbaluu jaku. Jakkõ um luiõ vaihõlõ vaia tuus, et saassi liiguta.

Luiõ külen umma lihassõ, lihassõ pääl um rasvkudõ ja nahk. Naha all umma veresoonõ ja lümfitsõõr. Kõik um kõgõga köüdüssen närvisüstemmi pite, mis algas ajust.

Aju (suur ja väiku) ja pääluu, midä kokko mi nimmami pääs, um inemise kõgõ tähtsämb osa, selle et tä juht inemise miilt ja mõistust ja and käskõ terve kihä tüüs.

Pääga juhtus meil mõnikõrd nii pall’o esieräliidsi asju, et naist tulõ kirota õkva pikembält. Järgmädsen lehen tii juttu päävalust, miä um kõgõ sakõmb pääga ette tulõja hädä.

Urmi Aili

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit