Timahavanõ Haanimaa suidsusanna nätäl peetäs 10.–13. põimukuuni. Säänest nädälit om varrampa Haanimaal peet jo kuus aastakka.

Sannalidsõ saava suidsusanna nädälil tetä kõkkõ, midä ütel sannapääväl tetäs: puiõ ja vii tuuminõ, vihtu tegemine, sannakütmine ja muu.

Kavan om tüütarri, kontsõrtõ, huvisõitõ ja Haanimaa perrin suidsusannan käümiisi.

Üts timahavadsõ sannanädäli oppus om suidsusanna keresse kudaminõ. Sääl opatas keressele võlvõ tegemist, keressekivve korjamist ja keresse valmistegemist.

Suidsusann üten sannakombidõga om üts jago võrokõisi põlitsõst eloviiest ja kultuuriperändüsest, mille hoitminõ ja nuurilõ edesiandminõ om kogokunna jaos tähtsä. Vana-Võromaa suidsusannakombõ omma kannõt UNESCO vaimlidsõ perändüse esindüsnimistühe.

Ligembät teedüst saa internetist suitsusaun.haanja.eu.

Rahmani Jan


Suidsusann. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit