Hää Vana-Võromaa rahvas! Saisami ütenkuun seo aastak nii kimmähe, nigu sais mi kõgõ vanõmb ja kimmämb puu Tammõ-Lauri tamm Urvastõn. Jõudu ja väke vastapidämises seol keerolidsõl aol! Ka kõgõ pümmembäl üül paistus koskilt valgus.

Uma Lehe toimõndus


Tammõ-Lauri tamm vahtsõaastaüül. Müürsepä Tuule pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit