Hää koolioppaja mõotas inemise ello iks väega pall’o. Kitä seoniaoni umma matõmaatigaoppajat, kiä tekk’ matõmaatiga nii häste selges, et tuust om terve elo kassu tunda.

Hää oppaja mõist tasakaalu hoita. Nigu ütlese opilasõ Põlva maakunna aasta klassijuhataja Villako Tiina kotsilõ: tä mõist mõtõlda tuu pääle, midä latsõ koolipingin tundva ja samal aol klassin kõrda hoita.

No eski hää oppaja ei saa imet tetä. Kulssi üte imä kurjustamist: lats joba mitu aastat vinne kiilt opnu, a iks viil ei kõnõlõ! Kiä süüdü – muidoki oppaja! Tuuga imä es rehkendä, et seoilmaaigu kuuldki lats vinne kiilt õnnõ koolitunnin. Inglüse kiil press egäst mulgust sisse, meelega mõista, et tuu parõmbidõ selges saa.

Sändse kotussõ pääl piät koolijuhil jakkuma kimmäst miilt oppaja iist vällä astu: muido või olla, et hää oppaja lätt är tõistõ kuuli, kon tedä parõmbidõ hinnatas. No tuu tähendäs, et koolijuhi sõnal piät iks kaalu olõma ja tä piät olõma iinkujos nii opilaisilõ, oppajilõ ku latsivanõmbilõ.

Selle jäigi suu vallalõ, ku sai teedä, et üte mi kandi kooli direktris om valitu kohtun varastamisõ iist süüdü mõistõtu inemine. Egä opilanõ või timä nimme Google.com päält otsi ja lukõ, ku pall’o tä uma eelmidse kooli takast pihta pandsõ ja midä tuu rahaga tekk’.

Mi kõik olõmi inemise ja essümi. No sändsel essünül olõssi iks tark tõnõ ammõt valli ja umavalitsusjuhil koolidirektri kotussõ pääle tõnõ inemine otsi.

harju-ylle


Harju Ülle
päätoimõndaja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit