● Oodami Sinno 2. juunil Võro Kubijalõ lämmä süäme ja rõõmsa meelega.

● Olõmi sõbraligu ja rehkendämi tõõnõtõõsõga.

● Autoga tulõjil pallõmi rehkendä tuuga, et autit tulõ pall’o ja parkminõ ja pidoplatsi pääle jõudminõ või uma jao aigu võtta.

● Ilosa päävä- ja vihmavar’o saava umma illo näüdädä muial. Uma Pido aigu võiva nä kinäste Su vüürüse konksi otsan olla.

● Üts väiku vihmakeep mahus Sullõ iks karmanihe.

● Su lemmikeläjäl om koton parõmb ja tä om tenolik, ku saa seo õdak umaette olla.

● Mi hoolimi kinäst luudusõst ja tuuperäst panõmi esi sorti prügü eräle.

● Klaasist pudõli hää külmä joogiga uutva Sinno päält pito koton külmäkapin, nii om meil kõigil ohotumb.

● Võit prilli üten võtta, sis näet kavavihust laulõ sõnno ja saat uhkõlõ üten laulda.

Kinä kokkosaamisõni!

Uma Pido kõrraldaja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit