Kuuli raadiost, et limonaadipudõli saava vahtsõ sildi. Tuu om väega hää, silditegijä saava tüüd, majandus kasus.

Ildaaigu panti silte eelektripostõ pääle. Tuu käve nii, et suurõ veoautoga sõidõti posti mant posti mano, egä post sai välgunoolõga sildi. No saami mi silti kaiõn arvo, et eelektriposti otsan liigus eelektri, taad massa-i näppi, ku vuulu ei taha saia. Kiäki sai tüüd, riik massõ. Inemise läävä õnnõ rikkambas.

Nii rikka inemise ostva massulõ kaemalda iks edesi tuud tsukruliimi, kohe om vurtsu sisse pant.

Sõs ei jääki muud üle, ku tulõ tetä säändse hirmusildi, nigu suidsupakkõ pääl parhilla omma. Telekast ollõv joba näüdätü katskiidsi hambidõ pilte, mis sildi pääle tulõva. Alalõ jäänü tervide hambidõ pääle omgi hää sõs limonaadi nimme kirota.

A ma mõtlõ viil, et ku viinapudõli piät poodin saina taadõ är käkmä, sõs võissi tetä tõõsõ saina, kohe taadõ limonaati käkki.

Kolmanda ja neländä saina taadõ saa rasvadsõ ja sooladsõ söögi är käkki, a sõs ommaki saina otsan.

Lihtsämb olõs vast jo inemiisile, kiä puuti läävä, kõrraga kott päähä tõmmada. Sõs nä ei näe, määndsit halvu asjo sääl müvväs.

Tuu olõs kõik hää tervüse nimel.

Muda Mari

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit