Sai seo retsepti üte uma sugulasõ käest. Timä om Läti piiri veerest peri ja tuuperäst harinu käüma Hopan poodin. Põra om vällän maru lämmi ja üts jahhe juuk kulus säändse ilmaga iks är.

Rabarbrilimmunaat:

• puul pudõlit rabarbrisiirupit Hopa poodist, õkva tuud, mis om tan pildi pääl. Om proovit ka tõisiga tetä, a seoga saa iks kõgõ parõmb;
• 1,5 liitrit mullivett, või olla ütskõik määne, pääasi, et väega soolanõ ei olõ.

Sekä nuu umavaihõl kolmõliitriste purki kokko ja omgi hää maiguga limmunaat valmis. Ku külmembät juuki tahat, võit ka iäd sisse panda. Kuna limmunaati saa peris pall’o, sis või tuud perän külmäkapin hoita. A kae, et panõt anomalõ egäl juhul õhukimmä kaasõ pääle, et mull vällä es lännü.

Siirubi hind om katõ euro kanti, nii et periselt tuu odavamb ei tulõ ku poodist limmunaati osta. A tuuiist om maik maru hää. Proovi perrä!

Retsepti kirot’ üles
Rahmani Hebo

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit