Timahava om suu pääl hulga kurõmarju. A paistus, et korjajit om veitüs jäänü – seo paiga pääl es olõ kiäki varrampa käünü. Saimi paari tunniga katõ pääle ütessä liitrit. Ma kõikaig es korja, tei vahepääl pilti kah. Piiri Aini jutt ja pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit