Tulõva nädäli lõpun, ​4.–5. lehekuul sõit Lõuna-Eestit pite folgilahvka. Tego om ettevõtmisõga, miä kuts ossa saama timahavadsõst rahvamuusikafestivaalist Mooste Elohelü.

Folgibussin mängitäs 24 tunni järgepiten muusikat. Buss tege ka hulga piätüisi, kon bussirahvaga saava kokko paigapäälidse muusiku. Kiä taht, või kotost uma pilli üten võtta ja folgilahvkan olõjidõga üten mängi vai laulda. Ku bussin om ruumi, om mõnõn piätüsen pääle karanu muusikil võimalik tuuga ka tsipakõsõ üten sõita.

Kõkkõ taad pillimängumaratooni saa internetist kah kaia, folgilahvka tegemiisi kand üle Postimehe portaal.

Buss, minka folgirahvas sõit, om peri Eesti Suurõtiimuusõumist. Tuu om 1942. aastagal Austrian tett Saurer.

Eesti kõgõ vanõmbal sõitval bussil om põnnõv aolugu. Tuu tuudi päält sõta Kuramaalt, anti Villändi autobaasilõ. Bussiga sõidõti Villändi-Tarto vaiht.

Edesi ost’ bussi Vanemuisõ tiatri ja tuuga veeti näütlejit. Sis müüdi buss Võro liina maalridõ brigaadilõ. 2008. aastagast om buss suurõtiimuusõumi uma.

Eesti rahvamuusikatüütlüisi festivaal Mooste Elohelü tulõ timahava 11.–12. lehekuul. Katõl pääväl saa nätä-kullõlda kontsõrtõ, tüütarri ja ütenlaulmiisi Mooste mõisan. Pillimängjile om seo aastak kohustuslik võistluslugu Urvastõ kihlkunnast üles kor’at laul «Lätsi küllä».

Ligembät teedüst folgilahvka ja festivaali kotsilõ saa kodolehe moostefolk.ee päält.

Rahmani Jan


Suurõtiimuusõumi buss Saurer, minka folgirahvas sõit. Laube Kadri pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit