Nakka ettevõtjas, soovitõdas inemisele, kiä kaibas, et lövvä-i tüüd, kuigi töötukassa kodolehe pääl ripus mitusada tüükuulutust. No oppa ja härgütä pall’o tahat, egästütest iks ettevõtjat saa ei. Näide oppaminõ tähendäs maahavisatut rahha. Üts inemine opsõ raamadupidämist, ärijuhtmist, äriplaani tegemist, tekk’ äriplaani valmis kah… ja vidä nüüt posti lakja. No es jakku tuud ettevõtlikkust.

NB! Tuu olõ-i julgus, nigu sakõst essütäs. Eduka ettevõtja ütlese, et kunst olõ-i ettevõtõ luuminõ, a tuu hoitminõ: kaup om kõikaig hää ja ettevõtja pidä ummi lubaduisi ka rassõl aol.

harju-ylle


Harju Ülle
päätoimõndaja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit