Ma naksi internetist seriaali kaema. «Kõndva koolnu» om seriaali päälkiräs. Et inämbüs ommaki koolnu ja sõs nä otsva nuid mittekoolnuid ja pruumva noid purra. Ku sääne kõndva koolnu sinno purõ, sõs sa muutut esi samasugutsõs. Ma olõ joba nelländä huuao lõpun ja ei saa kuigi pidämä. Põnnõv om, et mis sääl edesi saa.

A saman ei tiiäki, kas ülepää saa midägi edesi, mitu huuaigo tulõ viil är kaia. Ku mõtlõma naada, om tuu seriaal nigu koopia mi poliitelost. Et ku tsombi sinno purõ, sõs nakkat varramba vai ildamba suust rohilist tatti vällä ajama ja trehvät poliitikahe. Määne tsombi sinno purõ, säändsehe eräkunda trehvät. Sääl inemises ei jää. Om proovitu. A no ei jää.

Sõs olõt sa poliitikan, saisat ummi koolnusilmiga inemiisi iin ja ajat suust tatti vällä. Ja proomit inemiisi purra, hindäga nakahta, tuu tähendäs hindä poolõ kalluta, meelütä, võita. Hindäsugutsõs tetä. Proomit näist hindäsugutsit tsombisit tetä. Inemiisi keelen moll’o. Selle et ku sa olõt hindä ümbre sebinu küländ pall’o mol’osit, kes sinno kõik aig tagasi valima nakkasõ, olõt sa pürämiidskeemi tipun saisja mol’odõ mol’o. Jäät sinnä nii kavvas, kooni tulõ sust suurõmb mol’o ja su maaha toukas. A sis saat sa ärminegi iist kah’otasso ja ku tuu otsan, saat õks poliitikan edesi töllerdä. Selle et ku sa olõt elläv koolnu, sõs olõt sa tõistpiten häömäldä. Kats kõrda inemisel koolda ei olõ võimalik. Ku süä om külm, sõs tedä õks viikotiga üles ei lämmistä.

Seriaalin om niimuudu, et ku sa tahat eläväst koolnust periselt vallalõ saia, sõs sa piät tälle määndsegi pussi vai ora päähä lüümä. Püssäga ei olõ mõistlik laskõ, tõõsõ tsombi kuulva, tulõva helü pääle ja sul või rassõs minnä, ku koolnu sullõ kambaka tegevä. Lihtsäle lüüt tsombilõ varda päähä. Seriaalin õnnõgi om niimuudu, et tsombi kiusasõ lihtsit inemiisi ja tõisi tsombisit ei putu, a peris elon om tõistmuudu. Kaegõ, mis meil põra Pevkuriga tetti… uma teiva kambaka är.

Poliitiga tsurk inemise geneetilise koodi är. Ega om arvo saia kah, mille. Ku sa piät pääväst päivä otsustama nii, kuis parteikontor taht, mitte nigu süä ütles, sõs mõnõ ao peräst kuios sul süä är. Ilmaruumilindajil nakkasõ kaalulda olõkin lihassõ häädümä. Ku sa mõnda organit küländ pikkä aigo ei tarvita, sõs luudus kuts tä niiüldä tagasi. Selle sääl riigimassina man aastast aastahe vast toda kaaraterrä näpitäski.

Olavi Ruitlane
Ruitlasõ Olavi,
seriaalikaeja

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit