Parhilla om suurõmb tallõkõisi sündümise aig ja lambakasvatajil kipõ elo: tulõ nii üüse ku päivä kar’al silmä pääl hoita, et lambidõ ja tallõkõisiga kõik häste olõssi. Inemiisile miildüse pildi eläjist. A nigu seo pildi päält nätä, miildüs pildimassina iin posiirmine ka tallõkõisilõ. Rosenbergi Jaana pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit