Luuduskaitsja tahtva tetä Eesti lõunatipun Piitre jõõ kaitsõalla suurõmbas, no tuus pidänü tuu maanuka põh’aligumbalt läbi uurma, ütles vahtsõnõ ekspertiis.

«Et kaitsõalla suurõmbas tetä, olõssi vaia tetä viil mitu põh’alikku hindamist: uuri mõtsaelopaiku tüüpe, vääriselopaiku, samblit, sammõlikkõ ja siini,» selet’ Eestimaa luudusõ fondi (ELF) mõtsatundja Selli Indrek, kelle käest keskkunnaammõt ekspertiisi telse.

ELFi tüürühm (päält Selli Kasaku Kuno ja Pindusõ Mihkli) võtt’ kokko kõik, miä Eesti lõunatipu ja Piitre jõõ kaitsõala kotsilõ teedä om. Selli Indrek ütel’, et om külh teedä kaitsõalotsit tsirkõ (eläse teder ja kärg, luuduskaitsja omma nännü ka habõkakku ja musta toonõkurgõ), kasus kaitsõalotsit lillikeisi (nt 16 sorti orhideid), a tõist sorti kaitsõalotsidõ liike kotsilõ om liiga veidü teedä.

Sell hinnas’, et paiga pääle piässi kutsma mitmõ uma ala as’atundja, kiä maa-ala läbi uurva. Priitahtlige luuduskaitsjidõ tiidmiisist ja tehnikast jääs veitüs.

«ELFi arvaminõ oll’ jah, et teedüst om vähävõitu ja et viil tulõssi kaia mõtso ja samblikkõ ja tsirkõ ja nii edesi,» ütel’ ekspertiisi kotsilõ keskkunnaammõdi kaitsõ planiirmise spetsiälist Reimani Reet. «No mi telsemi tüü, kon oll’ vaia kaia kaitsõala laembastegemist taa perrä, miä om joba teedä. Ekspertiisist tulõ vällä, et ala pääl eläjä tsirgu ja kasuja kasvu omma üle riigi joba peris häste kaitstu ja õkva näide peräst olõ-i vaia naada Piitre jõõ maastigukaitsõalla suurõmbas tegemä.»

Keskkunnaammõt kujondas uma lõpligu otsusõ viil seo aasta seen ja lupa tuust kõigilõ as’aosaliidsilõ ka teedä anda.

Piitre jõõ kaitsõala suurõmbas tegemist suuv Eesti luuduskaitsõ seldsi Varstu osakund.

Luuduskaitsja tahtva haarda kaitsõala sisse ka tuu maa, kohe plaanitas kattõ suurt dolokivikaivandust (pindala kokko umbõs 100 ha). Kaitsõala laembas tegemine andnu kimmüse, et kaivandust sinnä ei tulõ.

Paikligu inemise ja ka Mõnistõ vallavolikogo omma kaivanduisi vasta, selle et õkva üle piiri Lätimaal om sääne kaivandus luudusõ ja paikligu elo är tsurknu.

harju-ylle


Harju Ülle
ylle@umaleht.ee

 
 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit