Säinasti Ene

Puiga põhikoolin peeti 22. urbõkuul XVI võrokiilside näütemängõ päivä. Päältkaejidõ ette tuudi 8 lavastust säitsmest koolist.

Hindamiskogo valisi parõmbas Osola põhikooli «Roti ja võhlu», mis tõi lava pääle täämbädse päävä tehnoloogia ja köütse tuu videoga ilostõ näütemängos kokko.

Orava kooli oppaja Ilvese Marje vidä näütetsõõri iist jo aastit, a umakiilne tükk oll’ täl edimäst kõrda lavastõt. Näütemängo «Jäneseimä põrknakuuk» pand’ Marje esi Trikkeli Inge jutu perrä võro kiilde.

«Minevaasta kävemi eestikiilse variantsiga koolitiatridõ festivalil, a osatäütjä olli tõsõ,» selet’ Marje. «Võrokeelidse näütemängo tei uma 3. klassiga. Glaseri Maaja opas’ latsilõ näütemängo jaos viil ilosa laulu mano. Latsilõ miildü näütemängo tegemine. Puigalt kodo sõitõn arvssi poiskõsõ, et tulõvaasta võissi jäl võrokiilset näütemängo tetä.»

Tõisist näütemängopäävä tükest miildü Marjele kõgõ rohkõmb Pikäkannu kooli «Kukk ja kand». Tä kitt’ ka näütemängopäävä laapsat kõrraldust.

Kõrraldaja Ruuli Helve ütel’, et kõigil esinejil olli uma hää küle: «Oll’ väega hääd võro kiilt, ilosat laulu, kõlavat ja ehtsät esitüst.» Helve tennäs’ umma miiskunda ja kõiki abiliidsi, teno kellele seo päiv kõgõ häste vällä tulõ.

Orava kooli näütemäng «Jäneseimä põrknakuuk», susi (Haki Samuel) om kuralt kolmas. Antoni Tõnisõ pilt

Orava kooli näütemäng «Jäneseimä põrknakuuk», susi (Haki Samuel) om kuralt kolmas.
Antoni Tõnisõ pilt

Saarõ Hipp – rotivanaimä. Antoni Tõnisõ pilt

Saarõ Hipp – rotivanaimä.
Antoni Tõnisõ pilt

Puiga näütemängopäävä parõmba näütlejä:

Kõgõ parõmba poiskõsõ: Kuninga Armas – Hebo osa iist Vahtsõliina gümnaasiumi lavaluun «Kulla tädi, osta saapa!», Haki Samuel soe osa iist Orava kooli näütemängon «Jäneseimä põrknakuuk».

Kõgõ parõmba tütrigu: Saarõ Hipp – vanaimä osa iist Osola põhikooli näütemängon «Roti ja võhlu», Vendelini Aveli – Puiga põhikooli näütemängon «Kulla tädi, osta saapa!»

Eräpreemiä – Bondartšuki Stefan – jahimehe osa iist Puiga põhikooli luun «Põdra maja».

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit