17.–25. põimukuuni peetäs EV 100 suurt suvist pidonädälit. Ettevõtmiisi jakkus ka Vanalõ Võromaalõ.

Antsla vallan Lümatu külän Villike talon saa näütüses 17. põimukuul kaia tiatritükkü «Õhtu on salameri. Edgar Valteri rahutu rahu», midä omma kitnü nii arvostaja ku ka hariligu kaeja. 18. põimukuul matkatas Haani luuduspargin Vällämäel. 19. põimukuul lätt valla kuvvõpäävane ütismatk Piusalt Kantsilõ, matka vidä Sika Alar.

21. põimukuul jõud Verskalõ kontsõrdituur «Mööda piiri» ja 23. põimukuul saa Varbusõl kullõlda ansamblit Curly Strings. Pidonädäli lõpõtas muinastulli üü 25. põimukuul. Kae mano: www.ev100.ee/et/suvenadal.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit