Üte hummogu juhtu, et näi hindä käeh midägi säänest, millest tei tsipsi är. Mu käeh es olõ külh roho, a ku tuud pilti näi, märgoti, et vast nii mõnigi võtsõ saandat aastapäiva õkva niimuudu, rohtõga vasta.

Taa pildi perrä või jo märgota midägi laembalt Eesti kotsilõ, a las jääs seokõrd lihtsäle nal’apildis. Vai kiä taht, mõtõlgu tast edesi.

Musta Riivo


Musta Riivo pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit