Pangi Annika: vintskus ja tahtmisõ vägi tulli maatüü tegemisest

«Puulahkmisõst ja muust maatüüst omgi tuu vintskus ja tahtmisõ vägi tulnu!» selet’ Mehkamaa naanõ Pangi Annika (48) tuud, kuis tä om jõudnu sada kõrda maratoni är juuskõ (maraton = 42,195 km).

Annika jaos pidolidsõ numbriga Mispo maastigumaraton oll’ 30. hainakuu pääväl Pärnumaal. Õkva Uma Lehe intervjuu pääväl sai tä sälgä aia Eesti 100 maratoni klubi hammõ ja panda kaala medäli.

Uhkõ iks – edimäne võrokõnõ, 2.–3. naanõ ja 13.–14. eestläne, kiä sändse vägitüküga toimõ om tulnu. Noid tõisi kotussit jaga Annika uma Harjumaalt peri Valga sõbranna Kaldami Viiaga (43).

«Mi olõmi 95 maratoni kuun juusknu, ütenkuun naksmi pääle ja 100. maratoni juussõmi kah kuun,» kõnõl’ Annika. Edimäne maraton oll’ 12 aastakka tagasi. «Ku tuu läbi sai, sis mõtli külh, et no oll’ edimäne ja perämäne,» muheli Annika. «A sis juussõ järgmäne aasta tõsõ ja nii tuu läts’. Ütskõrd leüdsemi, et ei olõki inämb saani pall’o maad, ja mõtlimi, et teemi sis är.»

Annika ütel’, et tä olõ-i olnu määnegi suur sportlanõ. «Varstu keskkooli iist käve umal aol külh võistlõman ja kohalikul võistlusõl olõ tulnu Mehkamaa Hipõs,» muias’ tä.

Mõnistõst peri Annika eläs parhilla Sarun. Trenni tä suurt ei tii: mõnikõrd juusk väiku tsõõri, sõit rattaga imä poolõ vai tege kepikõndi. «Maratonil om mu tsiht lõppu jõuda, mitte tulõmust takan aia,» ütel’ tä.

«Annika juusk maratoni väega targalt,» kitt’ luulõ- ja joosumiis Contra, kellel om läbi joostu 52 maratonni. «Umal 100. maratonil sai tä must veidükese iist är tõsõ poolõ algusõn, ja kül ma püüdse, a aigupiten tä mul iist är läts’. Ma juussõ esi jummalast kinäste, vällä arvada paar silmäpilku, ku är vässü, a Annikal oll’ iks must kimmämb samm ja aigupiten tekk’ mukka vahe suurõmbas. 9 minutit (Annika aig 4:59:14) sai lõpus.»

Annika om nii kimmäs naanõ, et olõ-i üttegi maratonni poolõ päält katski jätnü. Pia viis tunni jutti om külh ikäv juuskõ, no Annika märgotas tuust, midä koton vaia tetä, vai kaes luudust. Tuud esieränis vällämaal juuskõn.

«Vahepääl tekkü meil sääne maratoniturism,» jutust’ tä. «Kävemi ilma pite: maraton üten kultuuriprogrammiga. Iisraelist New Yorgini.» Päält juuskmisõ miildüs tälle aiatüü ja mälumäng, tä om ka naiskodokaitsja.

Annika tüü om Eesti piiri valvminõ. «Pääle naksi Vahtsõn-Roosan, sis lätsi Valka ja no olõ Luhamaalõ jõudnu,» ütel’ tä. «Vastapidämist and tüü juuskmisõlõ ja juuskminõ tüüle.»

Annika härgüt’ ka paari tüükaaslast maratonni är juuskma. «No nä võti iks päält tuud lühembä maa pääle tagasi,» muias’ Annika.

A tälle miildüs hinnäst proovilõ panda. Annika om läbi tennü sändse rassõ võistlusõ nigu Võhandu maraton (100 km vii pääl sõitu) ja Haanja 100 (100 km juuskmist). ««Kõva mehe joosuga» saa kah toimõ, eesti naanõ om kimmäs!» muias’ tä. Tuu võistlus tähendäs kümmet kilomiitret üle hainapallõ virna, läbi jõõ, mua, võsu jne juuskmist.

Annika kolmõst latsõst omma kats noorõmbat kah maratoni läbi juusknu. A miis Margus om hoobis lõõdsamiis. Ildaaigu meisterd’ tä hindäle esi ka Teppo tüüpi lõõdsa (Tartese Heino abiga).

«100. maratoni man tull’ meil luulõtus: mees see mängib lõõtsapilli, naine jookseb varbad villi!» muheli Annika. «Mullõ miildüs ka sõpru ütlemine, et ku naanõ juusk maratoni, ei jõvva miis egä kilomeetri kotsilõ kannu õlut är juvva. Taa ütlemine om tulnu ka tuu pääle, et Margus korjas õllõpudõliid: nii 1300 tükkü om joba kokko.»

Järgmäne võrokõnõ 100 maratoni klubin om arvada Põlva naanõ Suurõ Maichl (40) – juuskõ om täl tuus viil kümme maratoni.

Seo pildi pääl om Pangi Annikal 100. maratoni hamõ edimäst kõrda sällän.
Seo pildi pääl om Pangi Annikal 100. maratoni hamõ edimäst kõrda sällän. Harju Ülle pilt.

Võrokõisi juustu maratoni:

Pangi Annika – 100
Suurõ Maichl – 90
Hendriksoni Tõnu – 75
Tupõ Ain Ivar – 56
Contra (Konnula Margus) – 52

Kipõ seto:

Obinitsa miis Ivanovi Ivar (32) juussõ sügüse vahtsõ Võro maakunna rekordi (2:24.03) ja oll’ minevaasta Eesti 4. maratonimiis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

harju-ylle


Harju Ülle
ylle@umaleht.ee

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit