Seeni om Sännä kultuurimõisan Adsoni Arturi avvus luulõt loetu, timahava omma latsõ sinnä oodõdu 27. 04. kell 12.30 Jaigi Juhani avvus võrokiilsit juttõ kõnõlama.

Jutupääväle omma oodõdu Vana-Võromaa latsõ. Egä osalinõ esitäs üte võrokiilse jutu, ette või kanda ka hindä luudut.

Kõgõ parõmba jutukõnõlõja valisõ vällä kullõja – egäüts saa anda helü umalõ lemmikulõ.

Sännä mõisan sündünü Jaigi Juhani (1899–1948) loomingun lövvüs pall’o rahvaliidsi juttõ. Sännä külä ja taa lähkü kant om kultuurilidsõlt rikas kotus.

Tast Pärlijõõ veerest peri Adsoni Arturi avvus seeni peet võrokiilne luulõ lugõmisõ võistlus tulõ edespiten ütstõõsõ ala jutupääväga.

Jutupääväle saa kirja panda nikani ku 21. 04. 2017. Jutupäävä kõrraldasõ Võro Instituut ja MTÜ Sänna Mõisakeskus kuuntüün MTÜga Sänna Kultuurimõis.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit