Eesti Draamatiatri nakkas seo aasta mahlakuu lõpust mängmä Kõivu Madissõ ja Lõhmussõ Aivo 1987. aastagal ilmunut näütemängu «Põud ja vihm Põlva kihelkonnan nelätõistkümnendämä aasta suvõl».

«Seo om ütekõrraga üte taloperre lugu, eht võro keele ja maa lugu, minevä aastasaa alostusõ Eesti ja Euruupa lugu,» kirotas tiatri näütemängu tutvustusõs.

«Põua ja vihma» sääd lava pääle Pedäjä Priit, kunstnik om Jänese Pille. Mängvä Eelmaa Aleksander, Mihkelsoni Kaie vai Kaljuste Ülle, Malmsteni Mait, Suka Tiit, Pärna Teele, Mureli Hilje, Oja Pääru, Laanõ Marta, Mägi Laine, Teplenkovi Taavi, Valdma Viire ja Oja Tõnu.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit