Aastit tagasi oll’ mu esä bussijuht ja sõitsõ Võro-Tarto liini.

Ütskõrd jäi täl Tarton inne tagasitulõkit aigu ja tä läts’ tõsõ bussijuhiga juttu aama. Aiva juttu ja kõndsõva ümbre bussi, et üteliisi kaia, kas bussiga om õks kõik kõrran.

Ütekõrraga kaiva, et kõrval saisva bussi alt nakas’ midägi vällä juuskma.

Üts mammikõnõ läts’ müüdä ja hiitü är, et bussi alt midägi juuskma nakas’. Mammikõnõ läts’ bussi manu ja koput’ ussõ pääle.

Bussijuht kai aknõst vällä ja küsse: «Noh, mammikõnõ, miä murõs?» Mammi vastas’: «Juhikõnõ, teil juusk midägi bussi alt. Kas om midägi katski lännü?»

Bussijuht ütel’ mammilõ: «No sa kae perrä, miä bussil vika!» Mammi hiitü tuu pääle, rehäs’ käega ja pandsõ joosuga minemä.

Perän ütel’ tuu bussijuht, kellel bussi alt midägi juusksõ, et täl tull’ sääne hädä pääle, et inämb es jõvva välläkäiku. Tõstsõ ruttu bussipõrmandu kaasõ üles ja lasksõgi säält uma sorina vällä.

Evestuse Kauri
Parksepä keskkooli 5. klass

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit