Ma kuuli raadiost, et pääliina inemisil lätt elo põnõvas. Üts ja sama firma nakkas nii asku ku inemiisi vidämä.

Tuu näge vällä sõs nii, et ku oodat bussipiätüseh ja tulõ buss, saat bussi pääle minnä, ja ku sääl asu kõrval ruumi om, saat istu kah. A ku tulõ prügüauto, pressitäs inemise sinnä kasti ja viiäs kas piätüsevaih edesi vai järgmädse prügükastini.

Firmajuht aja kül vasta, et timä ei tiiä tuust as’ast midägi. A ku tä egä päiv kõnõlõs esimuudu juttu, sõs vast iks peris puhas poiss olõ-i.

Hää, et Võromaal vidä inemiisi Atko asõmõl Hansabuss. Hans’at kül olõ-i bussi pääl mu tiidä viil pakutu. A vast pääle haldusreformi lõppu, ku egäl puul rahha kõvastõ üle nakkas jäämä, naatas iks bussiga sõitjilõ hans’at ka pakma.

Muda Mari

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit