Kuuli raadiost, et kõiki kutsutas är tegemä. Et Eestimaalt pääle nakanu ärtegemine om jo üle mailma lakja lännü.

Tiiä-i, kuis muialpuul om, a Eestih mõistõtas kül häste är tetä.

Mito aastat om kõnõldu, et meil om puudu suurõst ideest. A kos määnegi suurõmb mõtõ tulõ, sõs lövvüs kõrraga hulga vastaliidsi, kiä är tahtva tetä.

Üts sääne asi om kipõ raudtii mi pääliinast kohegi Euruupahe. Niipall’o ku om tugõjit, om ka vastatsit.

Ja kõigil olõs nigu õigus. A kas tuu tii är tasos, ei saa inne teedä, ku perrä om proovitu.

Tuust ärtegemisest võit viil arvu saia. A mu meelest om katskümmend aastat kõnõldu Haapsalu raudtiist ja tuud takah ikõtu.

Eelmidse valitsusõ aigu nurisõti, et riik ei anna rahha. Ku nüüd pääministri ütel’, et raha olõssi eski Rohuküläni, heräsivä ärtegijä üles. Leüti jäl egäsugumaidsi põhjuisi, mille ei tohessi rüüpmit tagasi panda.

Säänest egäl juhul ärtegemist tulõ egä aastaga õnnõ rohkõmp.

Ma imehtä siiämaani, kuis meil om ülepää midägi valmis tetä saadu. Kas vai ERM Tartohe.

Muda Mari

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit