Ma ei tiiä, mis inemiisil vika om. Mille ei saa ilma ullis minemäldä ellä? Et elät, tiit umma tüüd, mis sullõ miildüs, ja raiskat teenitüt rahha mõnusalt uma perrega kuun. Reisit, käüt restoraanõn, tiatrin.

A ei saa, elo om võistlus. Egä aasta tulõ valli aasta esä, aasta imä, pressisõbõr, pressivaindlanõ, aasta auto, kalakonserv, aasta vibraator… Ja sis näid tennädä.

Õkva jäi Delfin silmä, et aasta betoonehitise nominendi saiva selges. Ku olõs edesi otsnu, olõs leüdnü kimmäle ka aasta p…epunni nominendi!

No tahetas tetä suurteost «100 lugu». Tahetas võtta 100 elävät inemist ja nä kõigilõ kaemisõs ja hambidõ teritämises vällä panda.

Võtkõ parõmb ärkoolnu inemise: näil om ütskõik, midä elävä näist kõnõlõsõ, ja rahval kah põnnõv lukõ. Raamadu päälkiri võisi olla «100 rohkõmb rahha tiinvät ärkoolnut eestläst».

Ildaaigu loi inämb tiinvide ärkoolnuidõ tipp-kümmet. Edetabõlit juhtsõ muidoki Tsäksoni Maikel. Lennoni Dsonn es olõ kah määndsegi kehvä kotussõ pääl.

A mi inemine taht teedä, pall’o Rinne Artur minevä aasta tiinse? Pall’o Nuude Mati? Kas Orumõts om joba pääle ärkuulmist järe pääle saanu? Kas Grapsi Gunnar tulõ uma teenistüsega toimõ?

Kimmähe lövvüs sõs ka ports elävit eestläisi, kiä ärkoolnuid ja häste toimõ tulõvit glamuursit kuulsuisi kadõstama nakasõ.

A säändside põh’aeestläisi jaos om Türisalu panga filiaal 24/7 vallalõ.

Lõunaeestläne või Munamäe torni piledi osta. Üte otsa bussipilet Haanihe ei olõ kah tiid mis kallis.

A sääne väiku säädüsperä om, et ku sa joba eloaol virõlit, sõs perän surma su olokõrd suurt parõmbas ei lää. Nii joba kõrd om.

Ku Vinne aol gaasianalüsaatoridõ tehassõn tüüti, anti parõmbilõ tüümiihile kvartalin verrev rändlipp. Suur verrev plagu panti vanalõ kaonu Grillile treipingi kõrvalõ ja tõsinõ tüümiis oll’ näost sama verrev ku rändlipp. Kos tuu häbü ots!

Õigõ mehe olli tüüpinke takan, mitte määndsegi tagaluugi punni! Meistri, vana Orrav sõimas’ säälsaman läbi, ku kellegi tüüpingi takast p…t näpmän leüdse.

A et kuis sis õigõhe tennädä noid sadat elävät inemist? Ku nuu inemise teile tõtõstõ tähtsä omma ja ti tenomiil midägi mass (lubagõ naarda), andkõ näile rahha. Vai kinnisvarra, maad ja väärtpaprit.

A rahha, kinnisvarra, maad ja väärtpaprit ti, korruptandi, ei anna, selle et noid om teil hindäl vaia.

Ainumanõ, mida hää anda om ja mis midägi ei massa, omgi teno. Tuuga ei pühi esiki tagaotsa, uskõ minno, näpu läävä läbi.

Olavi Ruitlane
Ruitlasõ Olavi,
elomiis

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit