Taa lugu juhtu mu vanaesäga, kes eläs Räpinäl.

Hummogu oll’ vanaesäl kipõ bussi pääle. Rõivit vahetadõh istsõ tä sängü pääle ja pand’ sinnä uma karvamütsü kah.

Must kass tõmmas’ hinnäst musta mütsü kõrval kerrä ja jäi magama.

Suurõ kipõga haarsõ vanaesä mütsü perrä, a haarsõ hoobis mustast kassist kinni. Kass hiitü ja lei küüdse vanaesäle kätte. Vanaesä hõigas’: «Oh issakõnõ, mul om eloh must müts!»

Pekka Helari
Vilustõ põhikooli 5. klass

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit