Meistride päiv tõi joba kolmandat kõrda Antslahe kokko ligi 30 piirkunna meistrit. Alostusõ üts mõtõ om näüdädä paikligõ meistride tiidmiisi ja mõistmiisi kõigilõ huviliidsilõ.

Timahava olli tüütarõ validu inämb latsi pääle mõtõldõn. Hulga latsi oll’ ka kostüümega rongikäügil, kon pall’o olli hinnäst maskiirnü mõnõs Valtri Edgari raamadutegeläses.

Hauka meistride tegemiisist ja peetüst pääväst saa ligembäle lukõ internetist aadrõssi haukameistrid.blogspot.com päält.


Joabi Kalevi pilt

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit