Mi perrel omma ostõdu piledi. Olõs pidänü lindama seo kuu lõpun, ku om koolivaheaig, nädälis Ameerigamaalõ. Tahtsõmi sääl süvvä hamburgõrit, juvva kokakoolat ja kaia, kuimuudu eletäs paigan, kon om väega pall’o rahvast. A no om reisiga köüdetüst ainus selge asi tuu, et ei linda mi seokõrd kohegi.

Ku reisi ei saa, a tahtminõ om, ei jääki muud üle, ku võõridõ maiõ kotsilõ lukõ. Loi aolehest Ameeriga tiidläsest, nakkushaiguisi eksperdist Fauci Anthonist, kiä käü perämädsel aol president Trumpiga üten ja parandas är kõik ulli jutu, midä president viirusõ kotsilõ suust vällä aja. Põnnõv om tuu, et ameeriklasõ ei vahi niisama, a omma joba müüki toonu Fauci näopildiga suka, palvõkündle, pondsigu ja koogi. Äri käü.

A kon omma mi ärimehe? Niipall’o ku kuulda om, plaanva kõik naada maskõ umblõma. Väega veidü fantaasiat ja värskit mõtõt tundus tollõn, ku kõik üttesamma asja tegevä. Konkurents vii niimuudu hinna alla ja ärimehe ei majanda hinnäst är. Läävä pankrotti ja majandus ei kasu inämb sukugi.

Mis olõs, ku opnu tsipa muialpuul tettüst? Seo ao pääle võinu olla meil müügin vähembält viroloog Lutsari pildiga lutsukompvegi!

Sääne ekskursioon aolehe abiga ameeriklaisi ärikultuuri mano. Kokakoolat ma koton ei juu ja hamburgõrit ei süü. Tuu asõmõl tulõ jürrä munapühis suidsuahost vällä võetut tsiaripi ja rüübädä värskit kõomahla pääle. Kehväl aol ajava as’a är.


Rahmani Jan,
Uma Lehe päätoimõndaja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit