Minevä nädälivaihtus oll’ mi kandin paras laulupido. Peeti maaha suur ralli, kohe tulli kokko üle ilma kipõmba autoga sõitja. Kipõt autosõitu oll’ kaema tulnu suur rahvahulk, saadi sõpruga kokko, peeti pito.

Samal aol oll’ ka Võhandu maraton, kon suur hulk rahvast vett müüdä Võrolt Võõpsu sõitsõ. Näidega oll’ üten kõvastõ abijõudu. Jälleki sai suur hulk rahvast kokko, käüti poodin, kohvikun…

Ja viil peeti Setomaal puulpäävä Seto Kuningriigi päivä. Tuugi päiv om tunnõt suurõ hulga rahva kokkosaamisõ poolõst. Säälgi nätti vanno sõpru, olti rõõmsa, peeti pito.

Minevä nätäl alosti tüüd ka kooli. Latsõ ja mõnõ suurõki lätsi kuuli, kon kah hulga rahvast kokko saa.

Tuust või tävveste arvo saia, et inemise, kiä omma pidänü rohkõmb ette kaema ja veidemb kokko saama, tahtva sõpru nätä ja pito pitä. A samal aol hiil, õigõmbidõ tulõ vahtsõst räüsäga pääle maailma vallutanu koroona-hädä.

Om peris selge, et no om aig jäl huugu maaha võtta, naada vahtsõst ette kaema. Jäl tulõ miilde tulõta kässi mõskminõ ja desinfitsiirmine, inemiisiga parra vaihõ hoitminõ.

Proovimi olla mõistligu, et seogi süküs kinäste üle ellä!


Rahmani Jan,
Uma Lehe päätoimõndaja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit