Võrokeelist latsi ilolugõmist kuuld timahavva Sännä mõisan 10. lehekuu pääväl (10.05) algusõga kell 12. Võistlusõlõ om aigu kirja panda 4. lehekuu pääväni. Latsi lugõmist omma oodõdu kaema ja kullõma kõik huvilidsõ.

18. Adsoni Arturi nimelidsele luulõlugõmisvõistlusõlõ oodõtas latsi tsill’okõisist nikagu gümnasisteni. Lugõjidõ hindaminõ käü nellän vannusõrühmän: latsiaid – I klass, II–IV, V–IX, X–XII klass.

Egä kooli vai latsiaia lugõja kand ette üte pala – Adsoni Arturi luulõtusõ vai mõnõ tõõsõ kirotaja võrokiilse luulõtusõ. Lugõmisõ pikkus ei või olla üle nelä minodi.

Egäst latsiaiast vai koolist oodõtas ekkä vannusõrühmä ütte ütsikut esinejät vai kooni nelä liikmõga rühmä. Ütest koolist vai latsiaiast ei saa võistlusõlõ tulla mitu üte vannusõrühmä kavva.

Ossavõtust pallõsõ kõrraldaja teedä anda Võro Instituuti (tel 782 8753, 5691 6281 vai tiia.allas@wi.ee pääle nika ku 4.05.2018). Teedä tulõssi anda lugõja nimi, vannus, klass ja kuul/latsiaid ni oppaja nimi, luulõtusõ vai pala päälkiri ja kirotaja.

Edimäne luulõlugõmisvõistlus peeti Sännän, Adsoni latsõpõlvõkülän, 1999. aastagal luulõtaja 110. sünnüaastapäävä avvus.

Võistlust kõrraldasõ MTÜ Sänna Mõisakeskus ja Võro Instituut, tugõ MTÜ Sänna Kultuurimõis.

Võro Instituut

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit