Süküskünni aig 1980. aastil Karula kihlkunnan Haabsaarõ tüükua man.

Lindimehe Veiermanni Tõnu ja vana Paring tohkitsi hummogu ummi massinidõ man, mõlõmbil pää hirmus haigõ.

Astsõ sis osakunnajuhataja näide mano ja küsse: «Mis ti, mehe, mol’otadi, et põllu pääle ei lähä? Tiiäti jo esiki, et meil künniplaan kõrbõs!»

Vana Paring tekk’ tuu jutu pääle ikudsõ näo pähä: «Kos ma minnä saa, adral käigukastin üts hammastsõõr puha puru. Vast Kaabu Tsoorust saa vahtsõ.»

Osakunnajuhataja küsse sis Tõnu käest: «A mis sa passit?» «No mul kah üts hammastsõõr tan kõrisõs.Vaia õks inne põllu pääle minekit kõrda tetä,» oll’ vastus.

Läts’ sis osakund Kaabu mano: «Ei tiiä, kas naist täämbä kündmä minejiid saagina?»

Kaabu lohut’: «Ei olõ taa asi nii hull. Päält kellä kümmet saava minemä!»

Värniku Alar
Karula khk

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit