Pikkä aigu traumapunktin tüütänü Urmi Aili tulõtas miilde, määndsit juhtumiisi meditsiinitüün ette om tulnu.

Lahjõmbas tett Fairy

 
Kiäki oll’ anomamõsuvedeliku Fairy lahjõmbas tennü ja limmonaadipudõlihe pandnu.

Tahtsõmi juvva ja ütli tüükaaslasõlõ Valjalõ: kae, sääl pudõlin um limmonaat.

Tä maitsõ ja ütel’, et vast mahl, sääne kislenkaja. Võtsõ sis punnsuutävve ja süläs’ vällä.

Sis saiõ arvo, mis oll’. Viil tükk aigu loput’ suud, mis aiõ mugu vattu vällä. Hää nali.

Kats kalamiist ja ei üttegi kalla

 
Nuurmiis oll’ käe küünärvarrõ kotsilt klaasiga är lahknu. Kiirabi tõie tä haigõmajja.

Ütel õdagul tulliva kats kalamiist. Õigõhe es olõ nä viil kallo saanuki.

Olliva õngõ autohe pannuva ja sis esi kah istnuva. A nii õnnõtulõ, et üts oll’ istnu õkvalt õngõkonksi hindäle tuharahe.

Tõnõ oll’ lännü sõbralõ appi ja tõsõ õngõ iist är nõstmisõga ajanu kogõmalda hindäle kah konksi näpu sisse. Vot sis kats kalamiist ja ei üttegi kalla.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit