Timahavadsõ «Mino Võromaa» kirätöie võistlusõ parõmbit kitetäs täämbä Sännä mõisakeskusõn. Sääl saava kokko võro keelen kirotaja ja kõnõlõja latsõ, selle et üteliidsi peetäs mõisan Jaigi-nimelist võrokeelitside juttõ kõnõlõmisõ päivä.

32. «Mino Võromaa» võistlusõl lei üten 47 last ja nuurt. 51 tüü seen oll’ juttõ, luulõtuisi ja esiki väiku näütemäng. Parõmba tüü avit’ vällä valli hindamiskogo: Hollo Aimi, Laanpere Helle, Kikka Liis ja Rahmani Jan.

Seo aasta oodõti juttõ vahtsõstpruukmisõst, bussisõidust ja inemiisist, kiä omma Võromaalõ kuulsust toonu. Kõiki naid teemasit pruugiti kah. Niisamatõ kirotõdi hää meelega ummi vanõmbidõ ja vanavanõmbidõ kokkosaamisõst ja tollõst, kuis kiäki om hindäle nime saanu. Parõmbit kirätöid saa pia lukõ Võro instituudi kodolehe päält: wi.ee/mino-voromaa/.

Võro Instituut

32. «Mino Võromaa» võistlusõ parõmba kirotaja

 
1.–3. klassi vannusõrühmän

I-II kotus – Elpida-Marie Giannakaina (Mõnistõ kuul), Hindrik Saar (Osola kuul)
III-IV kotus – Aale Lindenberg (Mõnistõ kuul), Jaan Juhkam (Peedu kuul)

4.–6. klassi vannusõrühmän

I kotus – Katriine Mõttus (Haani kuul)
II kotus – Kersti Glaser (Oravi kuul)
III-IV kotus – Liisbet Rõõmusoks (Haani kuul), Angelos-Tepo Giannakainas (Mõnistõ kuul)

7.–8. klassi vannusõrühmän

I kotus – Kevin Vissel (Vilustõ kuul)
II kotus – Aveli Valb (Haani kuul)
III-IV kotus – Britten Toomemägi, Kairiin Koddala (mõlõmba Orava kuul)

10.–12. klassi vannusõrühmän

I-II kotus – Joosep Rohtla, Ingvar Leping (mõlõmba Verska gümnaasium)
III kotus – Marianne Toots (Vahtsõliina gümnaasium)

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit