Katõtõistkümnele tähemärgile ennustas laelambi abiga vahtsõs aastas tüü-, raha-, armastusõ- ja ilmaõnnõ Eesti kõgõ veidemb tunnõt tähetark Kaldmani Hedi (42).
 

Oinas 21.03.–20.04.

 
Tüü. Marss tuu kuh’aga tüüõnnõ, sullõ tetäs mitu hääd tüüpakmist, a kae perrä – kuiki pakmisõ võiva hää paistu, massa-ai kõiki vasta võtta. Om suur oht läbi palla.
Raha. Üleminevädse aastaga tolmusaatana omma su vainlaisi käest pall’o rahha kokko varastanu. Et tuu su mano jõvvas, piät kõigist uusaastalubahuisist kinni pidämä.
Armastus. Olõ-õi ja ei taha kah.
Ilm. Schrödingeri ilm – hää ja halv kõrraga.
 

Pull 21.04.–20.05.

 
Tüü. Tüüpuudus ajas pulli puu otsa. Nakka arboristis!
Raha. Pull tulõ pikä ilo pääle. Raha kah.
Armastus. Komeedi kommi kolmnukk kand kolm kaasat kaissu.
Ilm. Ku sa Greta Thurnbergi ei kullõ, tulõ sullõ egävädses aos halv ilm.
 

Katsiku 21.05.–21.06.

 
Tüü. Mine otsi hindäle tõnõ tüü!
Raha. Rahha om nii pall’o, et jääs ülegi. Võit tuud rohkõmb latsilõ anda.
Armastus. Es tulõ Vargamäele. Su mano tulõ.
Ilm. Veenus vihastas su pääle ja saat säitsmes aastas põvva. Võit tä käest pruuvi andis pallõlda, a ei tiiä, kas tuu õnnistus.
 

Vähk 22.06.–22.07.

 
Tüü. Kraba egäst võimaligust tüüpakmisõst kipõlt kinni – noid tulõ seo aasta väega veidü. Ku sul om joba hää tüükotus, hoia seost kimmält kinni, muido krabasõ tõsõ tuu är.
Raha. Rahapada löüd su kivi alt.
Armastus. Ku käüt vähä muudu taasperilde, lövvät ka uma naasõ ja latsõ üles.
Ilm. Om tormõ ja sutõ aig.
 

Lõvi 23.07.–22.08.

 
Tüü. Sa saa-ai ilmangi hääd tüükotust. Ku, sõs õnnõ tähetargana.
Raha. Lövvät tsukruissi. A kae ette – tsukõr sulas, ku temperatuur maru kuumas lätt.
Armastus. Supõrnoova tetraeedri tuu kuumi lainit. Paarielon lõvidõl om elo vürdsine. Ütsikide elo om veidü mahhemb, a sõski om luutus hindäle seo õigõ löüdä.
Ilm. Ilmast jäät seokõrd ilma..
 

Neitsü 23.08.–22.09.

 
Tüü. Kõgõ parõmbalõ pasva sullõ tulõval aastagal keerotamisõga köüdedü tüükotussõ – DJ, tandsja, keraamik, poliitik.
Raha. Majanduskriis tulõ.
Armastus. Armastus olõ-õi golf. Mulku saa-ai.
Ilm. Kae üleminevä aastaga horoskoobist.
 

Kaalu 23.09.–23.10.

 
Tüü. Olõt väärt parõmbat tüükotust, ku julgõt hindäle tunnista. Jupiter avitas tuud sullõ löüdä.
Raha. Saa otsa.
Armastus. No nüüd peräkõrd tulõ.
Ilm. Õnnõ lätt lämmämbäs.
 

Skorpion 24.10.–22.11.

 
Tüü. Tüüd om pall’o.
Raha. Rahha oll’, a kulutit tuu kõik kaskidõ pääle är. Vahtsõl aastagal süüt õnnõ tõisi leeväkotist.
Armastus. Inemise saa-ai su mõttist arvo. Tii näile uma plaani selges, muidu või kõik sitastõ minnä.
Ilm. Kuna ostit kaskit, tulõ külm ilm.
 

Vibumiis 23.11.–21.12.

 
Tüü. Vahtsõl aastagal om tüütunnõ veidemb, saat umma aigu parõmbidõ pruuki.
Raha. Noh… jah… ega elon om tähtsämbit asju kah ku raha.
Armastus. Armastusõl andsagu tii. Armut vaihõl pääväl, armut üül…
Ilm. Keerlevit, sadavit helbit om täüs…
 

Kivikits 22.12.–20.01.

 
Tüü. Saat vahtsõ tüükotussõ Circle K-n.
Raha. Om ka parõmbit aastit olnu.
Armastus. Õigõ armastus om joba su elon olõman. Hoia tedä!
Ilm. Mualumbinõ.
 

Viikaldaja 21.01.–19.02.

 
Tüü. Tüü man saa egä päiv torti, a är tuuperäst ummi ülesandit unõhtagu.
Raha. Raha on must ja mõskmine kah ei avita.
Armastus. Kõik om halvastõ. Vast tulõva aastaga om parõmb.
Ilm. Taivast satas lihapallõ.
 

Kala 20.02.–20.03.

 
Tüü. Maigutamisõga kavvõndalõ jõvva-õi. Om aig naada kõrraligult tüüd tegemä.
Raha. Võidat lotoga. A är uhkõs minku, muidu lätt raha sama kipõstõ, ku tull’.
Armastus. Täpsät teedüst ei olõ. Lamp jukõrdas.
Ilm. Pümme om. Pirn läts’ läbi.

Reimanni Hildegardi tsehkendüse

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit