2. vahtsõaastakuu pääväl umma Võro vallan Meeliku külän olõvat maakoto kaema minnen löüdse võrokõnõ Kabuna Kait mõtsa alt kilo kikkasiini. Varatsõmbast aost om teedä, et kõgõ illatsõmpi kikkasiini om lämmäl talvõl säält kandist löütü inne jõulõ.

«Mõtli, et aigu om, lää käü tsiiru «alan mõtsan» – niimuudu kutsutas mi perren tuud ammu teedä kikkaseenekotust,» seletäs esierälidsel aol mõtsast kikkasiini löüdnü miis.

«Võti tsihi seenepaiga pääle ja näi paari ilosat kõllast seenelaiku ütstõõsõ lähkül. Sai õkva arvo, et naid piät sis viil olõma, ja nii oll’gi. Umbõs veeränd tunniga sai ligi kilo kikkasiini,» kõnõlõs Kabuna Kait umast juhtumisõst edesi.

Kikkaseene kasvi 60–70aastadsõ kuusõmõtsa all samblõ seen. Päältnätä olli inämbüs siini peris kinä, ku rehkendä tuud, et kõik süküs oll’ sadanu. Peris suvitsist kikkasiinist olli seene kül tsipa pehmembä ja nätskembä. Mõnõ peris vett täüs seene jätt’ Kait ka mõtsa maaha. «A edimält pääle kaiõn külh vaiht es tii, kas tego om suvidsõ vai kesktalvidsõ kikkaseenega,» and tä umilõ lövvetüisile siinile as’atundja seenekorjaja hindamisõ.

Kait vei seene kodo ja kuivas’ nä edimält ütekaupa salvrätiga är. Sis laot’ tä saagi üüpääväs aolehepaprõ pääle, et tarõlämmi näist ülearodsõ vii kipõmbalõ vällä veenü. Sis panti seene viil 20 minotis praadiahju. «Niiskust niimuudu vällä aiõn saa siini maiku parõmbas tetä. Ja muiduki oll’ pää seest läbi käünü kahtlõminõ, kas säändse «talvõseene» ülepää söögis passisõ,» seletäs Kait.

A tull’ vällä, et kõlbsi söögis külh. «Vei kikkaseenesaagi imäle, kiä seene piinüs lõigas’, võiuga är praatsõ ja näist mi perre klassikalidsõ seenesuusti tekk’,» kõnõlõs Kait edesi. «Suust oll’ tõtõst hää, nigu egä kõrd varrampa. Miä päämine – hariligu seenesuustiga es tunnõ määnestki maiguvaiht.»

Kait ütles, et tä esä om aig-aolt miilde tulõtanu umma juhust, ku tä löüdse kongi 2000. aastidõ alostusõ paiku mõtsast kikkasiini inne jõulõ. «Võimalik, et seo ummamuudu vahva perretsõõrin mõnikõrd üles võet «imelugu» tulõt’ hinnäst mullõ no miilde ja and’ mõttõ mõtsa siini uudistama minnä,» löüd tä takastperrä.

Rahmani Jan


2. vahtsõaastakuu kikkaseenesaak paiguldõ lumitsõst mõtsast. Kabuna Kaidu pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit