Minevä nätäl kuulutõdi Eesti rahvusraamadukogon vällä 2017. aastaga ilosamba Eesti raamadu. 25 ilosamba raamadu siän om ka mi kandi inemiisi ja paikuga köüdetüid raamatit.

Panga Milvi raamadu kaas.

Eesti suurõtiimuusõumi vällä antu Rääski Mairo raamadu «Ajarännak Eesti- ja Liivimaal» kotsilõ om hindamiskogo ütelnü, et tego om muudsa mõisaraamatuga, mink lugõminõ pakk peris aorännäkut. Raamadu om kujondanu Urmi Evelin.

Latsiraamadu kujondusõ hääd tervikut ja uutmalda värvilahendust kitetäs Reinausi Reeli raamadu «Maarius, maagia ja libahunt Liisi» man. Tuu raamadu om kujondanu Räpinält peri Platsi Liiso.

Minevä aasta vällä tulnuisi ilosampi raamatidõ hulka om jõudnu ka Võromaalt peri luulõtaja Panga Milvi latsiluulõraamat «Mesikäpa esikäpad». Tuu raamadu pildi om joonistanu Hundi Mare, kujondaja om Kaevu Katrin. Hindajidõ meelest om tego lämmä ja tundlidsõ raamatuga, kon pildi omma rõõmsa ja lustligu, mitte väega harilikku muudu kollaaþi.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit