Parhilla om lambidõ poignõmisõ aig, suurõmbil lambapidäjil om laut tallõkõisi täüs.

«Aasta edimädsel pääväl sündü edimäne, parhillatsõs om tallõkõisi saanu nii 180 ümbre,» ütel’ Urvastõ kihlkunna Sulbi külä Roosu talo nuurperemiis Rosenbergi Ivar.

Tä kõnõl’, et päämidselt texeli tõugu lamba tulõva poignõmisõga esi häste toimõ, avita olõ-i piaaigu vaia. «Üüse üllen istma ei piä, õdagu kae är, kas kõik om kõrran, ja hummogu lää jäl kaema, mitu om vaihõpääl mano tulnu,» muheli Ivar.

Kõgõ inämb rõõmustasõ tallõkar’a üle muidokina latsõ.

Kõgõ julgõmbalt mölläs tallõkõisiga Ivari noorõmb tütär Liisa (4, pilte pääl). No pehme ja armsa tsile ei jätä külmäs ka vanõmbat tütärd Kaisat (9) ja Ivari velelatsi.

Harju Ülle


Voonakõsõ rõõmustasõ esieränis latsi. Harju Ülle pildi

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit