Jälles kisk, egält puult, kost kaet. Simson ja Ratas võtva Savisaarõ käest Keskeräkunda üle, abis omma võedu kõik nipi mis võimalik. Musta Aadu tekk’ avaldusõ, et Loone Oudekki ollõv eräkunna Tarto kontorist 100 eurot är varastanu.

Sopa-aokiränik Lusti Katrin naard’ tuu pääle sotsiaalmeediän, et tuu ollõv joba vana lugu. Keväjä oll’ tälle pakutu samma luku kirota, toona oll’ vargas peetü Musta Aadut, kiä ollõv kah, käsi pikän, turvalindi pääle jäänü.

Ei tiiä, kiä noid turvalinte uursõ, või-olla Musta Aadu esi. Vanõmb miis, es tunnõ vast hinnäst turvalindi päält är, kai, et ohhoo, sääne perse kõnd seifi mano, ei olõ nännüki. Et ju taa Oudekki uma om. Tõsõ, vanõmba Keskeräkunna tagaotsa omma joba päähä kulunu, Šokmani Vladimiri uma om sääne kondinõ, Klasi Diana uma pirnikujolinõ ja hällüs. Neo omma muidoki arvamisõ…

100 eurot om Keskeräkunna Tarto kontorilõ suur raha, ega Tarto kontor määnegi Ärmä turismitalo ei olõ, et sa 200 000 võtat ja perän rahustusõs 20 000 tagasi viskat.

100 euro iist saanu kogo Tarto kontori rahvalõ kuu silmätsilga. Ku Aadu sõski es varasta ja Oudekki õks seo raha iist hiussõlõikaja man käve, sõs jääs kontoritävvel inemiisil tuu vahtsõnõ ilo nägemäldä.

Ei olõ elon niimuudu nigu laulusalmin, et panõ aga huulõpuna palgõlõ. Iks kokko lepmä piät, inne ku pandma nakkat.

Tõnõ võimalus om viil, et 100 euro saaga om poliitilinõ kokkomäng ja malõkäük. Kiäki ei usu inämb, et kiäki ei varasta. Kõik varastasõ ja võlssva ja sõs üteldäs, et om riigisalahus. 75 aasta peräst tekke toimigu vallalõ, ku tahati.

Asi ei olõki tuun, kas inemine varastas, asi om tuun, ku pall’o tä varastas. Keskeräkund tull’gi vast vällä loosungiga: mi varastami veidemb! Ku Ärmä talo varastas 200 000, sis mi nii ahnõ ei olõ, meile avitas paarist viinast ja päälevõtukast.

100 euro peräst ei sõida Kapo garaaþistki vällä, ei saa esiki Kapo aastaraamatuhe. Sinnä väiku piinürahajunn ei päse, sääl mass lehekülg mitukümmend tuhat kooni miljonni.

Olavi Ruitlane
Ruitlasõ Olavi,
keskiäline rahaboss

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit