Valitsusõ vastalidsõ poliitigu Aleksei Naval’nõi kutsmise pääle avaldi inemise miilt piaaigu 100 liinan Vinnemaal. Meeleavaldajidõ arvamisõ perrä om pääministri Dmitri Medvedev umah ammõtih kokko varastanu suurõ varandusõ.

Politsei võtt’ lualda kõrraldõduil meeleavalduisil pall’o inemiisi kinni ja Naval’nõi esi piät noidõ kõrraldamisõ iist kohtu otsussõ perrä 15 päivä kinni istma.

Kokko säädse Hainapuu Ott

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit