Uma Lehe päähämäärmise (reklaami) hinnakiri

Suurus mm Hind
1/2 kasti  42×20 11.50 €
1 kast 42×45 20.00 €
2 kasti 42×94; 88×45 40.00 €
4 kasti 88×94  80.00 €
1/8 lk  134×94; 88×143 120.00 €
1/4 lk 134×192; 272×94 240.00 €
1/2 lk  272×192; 134×388 480.00 €
1 lk 272×388 960.00 €

 

Erimõõdi: reklaami korgust saa tahtmisõ perrä muuta, a reklaam piät olõma lagja kas 42, 88, 134, 179, 222 vai 272 mm.
Ku panõt sama reklaami lehte kats (vai inämb) kõrda, om tuu 20% odavamb.
(Uma)kultuuri -, haridusõ-, oppusõ-, häätegemise- jms reklaam om poolõ hinnaga (-50%).

Kuulutusõ
Ostmisõ-müümise, tüüpakmisõ ja muiõ kuulutuisi 1–6 rida mass 1 euro rida, 7. riast pääle 1.50 eurot rida.

Surmakuulutusõ, leinä- ja tenosõna

Mõõdi Hind

42×45 6.00 €
88×45 12.00 €

NB! Uma Leht pand lehte õnnõ võrokiilset päähämäärmist ja kuulutuisi!

Teksti võro kiilde ümbrepandmine om Uma Lehe puult ja ilma rahalda.

Uma Leht võta-i vasta: mõtsa ja maa ostu-müügi kuulutuisi, erootigatelefonnõ reklaamõ, võlgu vällänõudmisõ pakmiisi ni muid kuulutuisi, miä passi-i kokko Uma Lehe sisuga.