Võrol tulõ Uma Meki keväjälaat

Võro Keskliina pargin peetäs 3. lehekuul kellä 15–18 Uma Meki keväjälaata. Laadu pääl omma kauplõja söögi ja kasvõga, arotusõ, mängu ja kontsõrdi. Laadupäivä juhatas telemiis Vaino Urmas.

Ligemb teedüs: umamekk.ee.

UL

Jaga seod artiklit
2018-04-24T12:46:21+00:00