Võro keele nädälil 7.–13. märdikuul peeti mitmit võistluisi.

8. märdikuu pääväl saiva Võro latsiraamadukogon selges timahavadsõ parõmba võro keelen ettelugõja. Kokko võtsõ ettelugõmisõ pääväst «Kullõ, ma loe sullõ!» ossa 32 opilast.

Parõmba 2.–4. klassi vannusõrühmän: Raju Eliisabet (Kääpä PK, 4. kl, oppaja Kähri Jana), Soonõ Madli (Osola PK, 4. kl, oppaja Ermeli Merili ja Mürgü Merlin), Võsu Imre (Mõnistõ kuul, 4. kl, oppaja Pazuhanitši Asta). Eräpreemiä: Plaado Maritte Arianne (Vilustõ põhikuul, 2. kl, juhendaja Plaado Mari), Roosiku Epp (Vahtsõliina G, 4. kl, oppaja Tammõ Elen).

Parõmba 5.–7. klassi vannusõrühmän: Kõivu Getter (Antsla G, 7. kl, oppaja Rebäse Liivia), Hirve Eleriin (Kääpä PK, 7. kl, oppaja Kähri Jana), Grigori Karl Theodor (Mõnistõ kuul, 6. kl, oppaja Pazuhanitši Asta).

Võrokeelitside videoklipikeisi võistlusõ «Kae sõs!» võitjas tunnist’ Võro instituut Vilustõ põhikooli klipi «Vakk juu!» Klippe mano lätt õkvatii Võro instituudi kodolehe päält.

UL

Latsõ võro keelen lugõmisõ võistlusõl. Ederian külälise Tartomaalt Peedu koolist, kedä juhendas Sarapuu Helju
Latsõ võro keelen lugõmisõ võistlusõl. Ederian külälise Tartomaalt Peedu koolist, kedä juhendas Sarapuu Helju. Harju Ülle pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit