Sügüsest koolituisi huuaigu alostas MTÜ Vanaajamaja praktiliidsi koolituisiga Rõugõn ja Moosten.

Süküskuu lõpun tulõ Rõugõ lähkül maakivimüürü vahtsõst ülesehitämise kursus. Edesi om plaanin viil palgivahetusõ kursus Rõugõn ja kats palkmaja ragomisõ kursust Moosten.

Ligembält saa lukõ ja hinnäst kursusõlõ kirja panda internetin aadrõssi vanaajamaja.ee pääl.

UL

Jaga seod artiklit