Urvastõn peeti kihlkunnapääväl perreluu uurmisõ seminääri

Urvastõ kihlkunnapääväl 25. põimukuul peeti Urvastõ kerikun perreluu uurmisõ seminääri. Üles oll’ säetü sugupuiõ näütüs ja kõnõldi ligembält, kuimuudu uuri sugupuud, kirota eloluku ja mälehtüisi. Ettekandõ olli inämb tsihidü Urvastõ ja Karula kihlkundõ näütide pääle.

Perreluu uurmisõ seminääril asti ettekandõga üles Ojala Uuno, Tafenau Riina, Hinni Maimu, Pussi Fred ja Saarõ Evar. Seminääri vallategemise man ütli mõnõ sõna ka Urvastõ kogohusõ opõtaja Salumetsa Üllar ja Antsla vallavanõmb Kirschbaumi Avo.

Seminääri ja näütüse kõrraldi Urvastõ kogohus ja Eesti Genealoogia Selts.

UL

Jaga seod artiklit
2018-08-28T12:40:37+00:00