12.–14. põimukuu pääväl saiva võrokiilse ja -miilse inemise kokko Misso lähkül Tsiistre külän Kaika suvõülikoolin.

Sääl kõnõldi tuu Vana-Võromaa nuka elost ja ettevõtmiisist, sai nätä-kuulda võrokeelist loomingut ja ütenkuun arota, kuis mi kultuuriperänd saa tukõ paiklikku ettevõtlust.

Suvõülikooli lõpõtusõs arotõdi, miä tuu inemiisi maalõ ja mändse inemise maalõ elämä passisõ. Katõst maalõ tagasi tulnust perrest saa lukõ seo Uma Lehe tõsõ küle päält.

UL

Jaga seod artiklit
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us