1950. aastil oll’ traktori saaminõ esiki majandiil suur vidämine. Ostmisõ lua sai õnnõ sääne majand, miä oll’ sotsialistlikul võigõlusõl hää kotussõ pääl. A proovi sa ilma traktorilda sinnä etteotsa saia!

Mõnikõrd läts’ siski õnnõs. Seo 1956. aastagal Oleski Rolandi tett pildi pääl om üts sääne õnnõlik momment kinni püüt.

Et säänest pilti võinu aokirändüsen avalda, tull’ saia ammõtligu tsensuuriasotusõ GLAVLITi luba. Seol pildil om luba olõman, templi ilostõ tagaküle pääl.

Pildi kinnitet allkiri seletäs, et Vahtsõliina tarvitajidõ koopõratiivi tull’ müüki viis vahtsõt traktorit DT-14 üten perän vitä riistuga. Pildi pääl omma inemise koopõratiivist ja Julgusõ kolhoosist vahtsit massinit kaeman.

Arvada või, et kolhuus valisi hindäle massinat vällä. Ega sääl midägi valli es olõ, võtta tull’ viie massina hulgast tuu, minkal kõgõ veidemb viko man.

Ruusmaa Arthur, Vana-Võromaa muuseummõ päävarahoitja


Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit