Kuna lätt inemine hinda?

Telepilt näüdäs’ uudist. Suurõtii ehitüsel tulli vällä inemise kundi.

Tuu kotussõ pääl oll’ väega ammudsõl aol olnu kalmuaid. Perän kutsuti sinnä tiiehitüse mano ka egäsugumaisi ammõtnikkõ, et as’a üle märgota.

Pereimä ja pereesä, kes uudissõsaadõt uman koton kaiva, naksi kah arru pidämä. Pereesä ütel’:

«Inemise eloaol tund timä vasta huvvi õnnõ massuammõt. A ku inemine om kas vai tuhat aastat tagasi är koolnu, ommava jaol maantiiammõt, muinsuskaitsõ ja eski politsei. Nätä õkva, kuna om inemine hinnan…»

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit